Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Uudised

EAS toetas Englo eeluuringu projekti teekatte kalde ja IRI mõõtmise automaatsüsteemi IRIMETER-1 loomiseks

23. aprill 2014

Projekti nimi "Teekatte kalde ning IRI mõõtmise automaatsüsteem IRIMETER-1".

Kestvus: 16.02.-30.06.2009.a.
Eeluuringu toetuse suurus: 130250.- EEK

Projekti ülevaade:
Ülemaailmselt on üheks teekatte sileduse hindamise parameetriks nn. IRI-koefitsient,  “International Roughness Index”. IRI näitab teekatte siledusest kõrvalekaldeid, s.t. neid vertikaalseid nihkeid, mis mõjutavad sõiduki sõidu kvaliteeti ja sellega ka sõitjat. Lõpptulemusena mõjutab teekatte siledus peale sõidu kvaliteedi ka sõiduki kütusekulu, hoolduse kulusid jne.

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas valmistada IRI mõõtmise seadet, mille hankimine oleks jõukohane tee-ehituse ja –järelevalvega tegelevatele firmadele ning mille mõõtetulemused langevad kokku maailmas juba kasutusel olevate seadmetega saadud tulemustega.

Eeluuringu projekti tulemusena saime kindlust, et IRI mõõtmine on väga oluline rahvusvaheline nõue tee-ehituses. Kuna eeluuring lõppes positiivsete tulemustega ja näitas võimalusi konkurentsivõimelise seadme väljatöötamiseks, läheb see projekt edasi tootearendusega. Selle tulemusena valmib IRI mõõteseade IRIMETER.