Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Lõhkamismasin PONGO

Lõhkamismasin PONGO

Ühekordne lõhkamismasin PONGO on ette nähtud ühe 1. tundlikkuse klassi detonaatori lõhkamiseks kuni 120m pikkusel ja  1mm2 ristlõikepindalaga vasest elektrijuhiga lõhkamisliinil liini kogutakistusega kuni 11 Ω (koos detonaatori ja elektriühenduste takistusega).
 
Lõhkamismasin pole avatav ega remonditav. Hermeetiliselt suletud laopakendis lõhkamismasin on vinnastatud ja survenupu telg on splindiga lukustatud. Avamata ja vigastusteta laopakendis ning kasutamata lõhkamismasin PONGO säilitab oma töövõime kuni 10 aasta jooksul.

Lõhkamisliini maksimaalne lubatav kogutakistus
11 Ω
Elektriimpulsi pinge tipp 4,7 Ω koormustakistil
mitte väiksem, kui 11,5 V
Impulsi koguenergia mõõdetud 4,7 Ω koormustakistil mitte väiksem, kui 30 mJ
Elektriimpulsi pikkus impulsi poolel kõrgusel 4,7 Ω koormustakistil mitte väiksem kui 1,1 ms
Töötemperatuur -20 °C to +55 °C
Ladustamise tingimused -40 °C to +55 °C
Kaal
150 g
Mõõtmed 32 x 95 mm vinnastatud olekus