Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Pinna tasasuse ja kalde mõõdik TM-2

Pinna tasasuse ja kalde mõõdik TM-2

Pinna tasasuse ja kalde mõõdik TM-2 on käsimõõteseade pindade (põrandad, seinad, laed jm.) tasasuse ning kalde mõõtmiseks. Tasasuse mõõtmise meetod vastab Eesti Vabariigi ehitusnormile RT 14-11030-et.

Pinna tasasuse ja kalde mõõdiku TM-2 komplekt koosneb 2,05 m pikkusest detsimeeterjaotusega rihtlatist ning tasasuse mõõtekiilust mõõteulatusega +/- 10 mm.  Rihtlati keskele käepideme kõrvale on paigutatud kaldeandur. Transportolukorras on mõõtekiil kinnitatud rihtlati õõnsusesse. Mõõteseade on valmistatud alumiiniumist.

Mõõtelatt
 skaala ulatus
2 m
 skaala jaotise väärtus 1 dm
 mõõtmed 2050 x 120 x 18 mm
 kaal 1275 g
Mõõtekiil
 skaala ulatus +/- 10 mm
 skaala jaotise väärtus 1 mm
 mõõtmed 360 x 36 x 16
 kaal 285 g
Kaldemõõdik
 mõõtühikud kraadid, nurgaprotsendid
 mõõteulatus
0 - 100 % täpsusega 0,1 %
0 - 90° täpsusega 0,1°