Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Veoki tööaja registraator TAR-1. Sõiduki tööaja ja kütusekulu registraator TAR-2

Veoki tööaja registraator TAR-1. Sõiduki tööaja ja kütusekulu registraator TAR-2

TAR-1

Tööaja registraator TAR-1, nn. veoki "must kast", võimaldab pikema perioodi lõikes saada objektiivset teavet veokite (autode, busside, teehöövlite jm.):
  • kasutamise efektiivsuse kohta
  • kaudselt kütuse kulutamise kohta
  • masina optimaalse tööreziimi järgimise kohta.

Seade registreerib kuupäevaliselt ja kellaajaliselt töömasinaga tegelikult tehtud töö, s.t. salvestab töö alustamise ja töö lõpetamise ajad kuupäevaliselt ja minutilise täpsusega. Registreeritud andmetest leitakse keskmine liikumiskiirus. Registraatori mälu ja sisemine kell on kaitstud välistoite katkemise või katkestamise puhuks. Vajaduse tekkides loetakse registraatori mälus olevad andmed personaalarvutisse ja esitatakse seejärel protokolli vormis. Seadmega antakse kaasa tarkvara, toiteadapter ja andmesidekaabel. Sisekella patarei kestvus ilma välistoiteta: vähemalt 2 aastat.

TAR-2

Sõiduki tööaja ja kütusekulu registraator TAR-2 võimaldab pikema perioodi lõikes saada objektiivset teavet veokite (autode, busside, teehöövlite jm.):
  • kasutamise efektiivsuse kohta
  • kütuse tegeliku kulu kohta
  • masina optimaalse tööreziimi järgimise kohta

Seade registreerib kuupäevaliselt ja kellaajaliselt töömasinaga tehtud töö, s.t. salvestab töö alustamise ja lõpetamise ajad kuupäevaliselt. Salvestab tööaja kestel keskmise kiiruse ja kütuse näidu  5 minutilise intervalliga. Samuti registreerib seade toite katkestused ja andurite eemaldamise seadme küljest. Registreeritud andmetest on leitakse töömasina keskmine liikumiskiirus ja kütusekulu tunnis.

Liikumisandur (induktiivandur)
 reageerimiskaugus max 4 mm
 korpus silindriline, keermestatud M12x1
 max registreeritavate impulssidesagedus 1000 Hz
 anduri kaabli pikkus 5 m
Toitepinge 12 - 24 V
Elektroonikaploki mõõtmed 120 x 85 x 35 mm
Toitekaabli pikkus 3 m
Elektroonikaploki kaitstuse aste IP65
Induktiivanduri kaitstuse aste IP67
Töötemperatuurid
 elektroonikaplokk -20°C to +50°C
 andur -40°C to +70°C
Mälu maht
 TAR-1 2048 kirjet (u. 2 töökuu kirjed / 40 kirjet)
 TAR-2
8192 kirjet (28 ööpäeva järjepidevat tööd)
Sisemise kella patarei kestvus ilma välistoiteta 2 aastat
Diislikütuse kuluandur
Kasutatakse kahekambrilist (peale ja
tagasivool) kuluandurit