Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

γ-kiirguse mõõdikud PAKRI PE-1000 ja PE-1010

γ-kiirguse mõõdikud PAKRI PE-1000 ja PE-1010

Radioaktiivse kiirguse mõõdikud PAKRI PE1000 ja PAKRI-PE1010 on statsionaarsed seadmed γ-kiirguse taseme hindamiseks ruumides, hoonetes, territooriumil jne.

Seade koosneb kahest plokist, s.t. detektoriplokist ja monitoriplokist, mis on omavahel ühendatud kaabliga, mille pikkus olenevalt vajadusest võib olla kuni 100 m. Detektoriplokk saab toite monitoriplokist läbi plokke ühendava kaabli.

Gamma-kiirguse taset näitab  monitoriploki esipaneelil olev vedelkristall-tabloo, millele seadme sisselülimisel ilmub γ-kiirguse mõõtetulemus ühikutes  mSv/h. Seadme mõõtetulemused on järjestikpordi RS 232 kaudu ja vastava programmi olemasolul säilitamiseks ja edaspidiseks töötlemiseks edastatavad arvutisse. Mõõtetulemus saadakse iga jooksva 5 minuti pikkuse ajaperioodi keskväärtusena, kusjuures mõõtetulemuse numbrit tablool uuendatakse iga 4 sekundi järel.

Radiaktiivse kiirguse detektori tüüp GM
Väljund
Mõõtevahemik
PAKRI-PE1000: 0,05 - 99,99 μSv/h
PAKRI-PE1010: 0,05 - 99,99 mSv/h
Lineaarsusdiapasoon (γ, Cs137)
PAKRI-PE1000: 0 - 90 μSv/h
PAKRI-PE1010: 0 - 90 mSv/h
Toitepinge 10 - 30 V (adapter)
Töötemperatuur -15°C kuni +35°C
Korpuse kaitstuse aste IP65
Kaal
PAKRI-PE1000: 604 g
PAKRI-PE1010: 592 g
Mõõtmed 160 x 80 x 60 mm (2 plokki)