Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

αβγ- kiirguse mõõdik PAKRI-2

αβγ- kiirguse mõõdik PAKRI-2
  • αβγ- kiirguse mõõdik PAKRI-2

Radioaktiivse kiirguse mõõdik PAKRI-2 on portatiivne seade γ-kiirguse või summaarse a-,  β- ja γ-kiirguse taseme määramiseks.

Seadme teleskoopkäepide võimaldab kiirguse taset mõõta distantsilt, näit. kontrollida vaguneid ja autokoormaid. Elektroonikaplokk on kinnitatud teleskoopkäepideme baasosale, radioaktiivse kiirguse andur teleskoop-käepideme tippu. Anduri ees on ärapööratav a,β-kiirguse filter.

Radioaktiivse kiirguse doosi kiirust näitab  seadme esipaneelil olev vedelkristall-tabloo ühikutes µSv/h. Summaarse a-, β- ja γ-kiirguse mõõtmisel on mõõtühikuks pulssi/minutis (cpm). Kiirgustaseme muutust saab hinnata helisignaalide sageduse muutuse järgi. Igale seadme detektori poolt registreeritud osakesele vastab üks heli-impulss. Hoiatusalarm rakendub γ-kiirguse doosi intensiivsusel 10 μSv/h. Soovi korral võib tellida erineva alarminivooga seadistust.

Seadmel on kaks mõõterežiimi:
  • Normaalreziim, iga 2 s järel kuvatakse tabloole doosi kiiruse viimase 4 s keskmine näit.
  • Täppisreziim, iga 2 s järel kuvatakse tabloole doosi kiiruse keskmestatud näit alates seadme sisselülimisest.

Täppisrežiimi kasutatakse madalate kiirgustasemete mõõtmisel. Nupule “HOLD” vajutamisel jäädvustub tabloole viimane mõõtetulemus.

 

Radioaktiivse kiirguse detektori tüüp GM (1 tk.)
Detektori β-kiirguse absorptsioon
>0,61 MeV, < 8 %
0,16 - 0,31 MeV, 20 - 40 %
Väljundsignaal
 γ-kiirguse tase μSv/h
 aβγ-kiirguse summaarne tase pulssi/min
Skaala ulatus
0 - 99.99 μSv/h
0 - 9999 pulssi/min
Lineaarsusdiapasoon (γ, Cs137) 0 - 90 μSv/h
Toitepinge 9V (ALKALINE patarei)
Töötemperatuur -15°C kuni +35°C
Korpuse kaitstuse aste IP65
Kaal 2.6 kg
Käepideme pikkus 1.2 - 4 m