Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Meist

ENGLO konstrueerib, toodab ja müüb laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid, detektoreid ja indikaatoreid, tööriistu ja teisi seadmeid.

Meie toodang leiab peamiselt kasutust ehitustegevuses sh. teedeehituses, kaevandustes, päästetöödel, sõjanduses, telekommunikatsioonivõrkudes, gaasi-, vee- ja elektritööstuses, keskkonnauuringute laboratooriumites jne.

Samuti arendame ja toodame lisaks oma põhitootevalikule ka klientide spetsiifilistele nõudmistele vastavaid seadmeid ja süsteeme.

 

 

EAS Toetus

Englo OÜ tegevust toetab  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 328830.30 suuruse summaga Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. Projekti eesmärkide hulka kuulub firma müügikäibe ja kasumi kasvu suurendamine, olemasolevate toodete kalibreerimise metoodika täiustamine ja andmetöötlusprogrammide uuendamine, ja uute tooteperekondade arvu suurendamine ja täiustamine.

Kvaliteet

21. novembril 2003.a. väljastas AS METROSERT kvaliteedisüsteemi sertifikaadi nr. K-040 / DL, millega tõendab, et OÜ ENGLO kvaliteedisüsteem vastab standardi EVS-EN ISO 9001:2001 nõuetele.

Sertifikaat hõlmab mehaanika- ja elektroonikaseadmetealaseid uuringuid, seadmete väljatöötamist, konstrueerimist, valmistamist ja hooldust.

Sertifikaat on välja antud tingimusel, et OÜ ENGLO kvaliteedisüsteem vastab pidevalt eelmainitud standardi nõuetele ja on AS METROSERT regulaarse järelvalve all.

21.09.2007 hindas Krediidiinfo AS, maailma juhtiva krediidiinformatsiooni kontserni Experian tütarettevõte, 2006. aasta majandusandmete põhjal ENGLO OÜ reitingu suurepäraseks (AAA). Krediidinfo reiting on ettevõtetele antav hinnang, mis määratakse majandus-, finants- ja maksekommete koondhindena. 

Alates 19.11.2009. vastab ENGLO OÜ kvaliteedi juhtimisüsteem ISO 9001:2008 nõuetele.

ISO9001 sertifitseeritud juhtimissüsteem

  

Tüübikinnitused meie seadmetele

21.12.06 Mõõterattad MR-1M, MR-3M, MR-4M

Tehnilise Järelevalve Inspektsioon kinnitab firma ENGLO OÜ OIML R66 III klassi nõuetele vastavate mõõterataste MR-1M, MR-3M ja MR-4M tüübi ning lubab selle võtta Eesti Vabariigis kasutusele. Seadmed taadeldakse AS-is METROSERT. 

28.11.03 Kaabli pikkuse mõõdik MS-5

Tehnilise Järelevalve Inspektsioon kinnitab firma ENGLO OÜ OIML R66 III klassi nõuetele vastava kaablimõõteseadme MS-5 tüübi ning lubab selle võtta Eesti Vabariigis kasutusele. Seadmed taadeldakse AS-is METROSERT.

08.03.04 Kaabli käsimõõdik MS-2

Tehnilise Järelevalve Inspektsioon kinnitab firma ENGLO OÜ OIML R66 III klassi nõuetele vastava kaablite käsimõõdiku MS-2 tüübi ning lubab selle võtta Eesti Vabariigis kasutusele. Seadmed taadeldakse AS-is METROSERT.

Seadmete kalibreerimine

Radioaktiivse kiirguse mõõdikud kalibreeritakse Salaspilsis, Lätis asuvas asutuses "Radiation Metrology and Testing Centre".

Seadmete kasutusload

Tehnilise Järelevalve Inspektsioon on väljastanud järgmised seadmete kasutusload:

  • Lõhkamismasina MARS kasutusluba nr. 001, 24.04.01, lubab seadet kasutada allmaa ja pealmaa lõhketöödel Eesti Vabariigis.
  • Lõhkamismasina GUERILLA kasutusluba nr. 005, 10.03.03, lubab seadet kasutada allmaa ja pealmaa lõhkamistöödel Eesti Vabariigis.
  • Lõhkamismasina ERNA kasutusluba nr. 006, 10.03.03, lubab seadet kasutada allmaa ja pealmaa lõhketöödel Eesti Vabariigis.
  • Liinitestri OOM-3 kasutusluba nr. 007, 19.05.03, lubab seadet kasutada allmaa ja pealmaa lõhketöödel Eesti Vabariigis.
  • Liinitestrit OOM on lubatud kasutada põlevkivikaevandustes lõhkevõrgu korrasoleku kontrollimiseks (kiri M-1/353, 22.12.98).
  • Lõhkamismasinaid ERNA-2 ja ERNA-3 on lubatud kasutada (kiri nr. 6-2-1/152-2, 22.11.07).