Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

αβγ- kiirguse mõõdikud PAKRI-E ja PAKRI-EM

αβγ- kiirguse mõõdikud PAKRI-E ja PAKRI-EM

PAKRI-E

Radioaktiivse kiirguse mõõdik PAKRI-E on portatiivne seade γ-kiirguse või summaarse α-, β- ja γ-kiirguse taseme määramiseks.

PAKRI-E elektroonikaskeem ja kaks radioaktiivse kiirguse detektorit asuvad ühes plastkorpuses. Detektorid on varustatud eemaldatavate  α- ja β-kiirguse filtritega. Filtrite kasutamisel   määratakse üksnes  gammakiirguse tase. Eemaldatud filtrite korral on seadme detektoritel α- ja β-kiirguse suhtes terav ühepoolne suunakarakteristik, mis võimaldab kergemini otsida kiirgavaid objekte.

Radioaktiivse kiirguse doosi kiirust näitab  seadme esipaneelil olev vedelkristall-tabloo ühikutes μSv/h. Summaarse β- ja γ-kiirguse mõõtmisel on mõõtühikuks pulssi/minutis (cpm). Kiirgustaseme  muutust saab hinnata helisignaalide sageduse muutuse järgi. Igale seadme detektori poolt registreeritud osakesele vastab üks heli-impulss. Hoiatusalarm rakendub gammakiirguse doosi kiirusel 10 μSv/h. Soovi korral võib tellida erineva alarminivooga seadistust.

Seadmel on kaks mõõterežiimi:
  • Normaalreziim, iga 2 s järel kuvatakse tabloole doosi kiiruse 4 s keskmine näit.
  • Täppisreziim, iga 2 s järel kuvatakse tablool keskmestatud doosi kiiruse näit alates seadme sisselülitamisest.

Täppisrežiimi kasutatakse madalate kiirgustasemete mõõtmisel. Nupule “HOLD” vajutamisel jäädvustub tabloole viimane mõõtetulemus.

PAKRI-EM

Radioaktiivse kiirguse mõõdik PAKRI-EM on portatiivne seade γ-kiirguse või summaarse α-, β- ja γ-kiirguse taseme määramiseks. PAKRI-EM võimaldab lisaks mõõtetulemuste automaatset salvestamist seadme mälus. Mõõtmise ajal salvestatakse mõõtetulemused mällu iga 30 sekundi järel. Seadme ühendamisel arvutiga saab mälus olevad andmed üle viia arvutisse ning esitada tabelite, graafikute jm. kujul.

Radiatsiooni detektor:
 tüüp GM (2 tk.)
 β-kiirguse absorptsioon
> 0,61 MeV, < 8 %
0,16 - 0,31 MeV, 20 - 40 %
 inertsus 40 μs
 tundlikkus 12 cps/μSv/h; Co60
Väljundsignaal
 γ-kiirguse tase μSv/h
 αβγ-kiirguse summaarne tase pulssi/min
Skaala ulatus
0 - 99,99 μSv/h
0 - 9999 pulssi/min
Lineaarsusdiapasoon (γ, Cs137) 0 - 90 μSv/h
Toitepinge 9V (ALKALINE patarei)
Töötemperatuur -15°C to +35°C
Korpuse kaitstuse aste IP65
Kaal 1050 g
Mõõtmed 240 x 128 x 80 mm