Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Ühekordne lõhkamismasin PONGO

Ühekordne lõhkamismasin PONGO

Ühekordne lõhkamismasin PONGO on ette nähtud ühe 1. tundlikkuse klassi detonaatori lõhkamiseks kuni 50m pikkusel ja  1mm2 ristlõikepindalaga vasest elektrijuhiga lõhkamisliinil liini kogutakistusega kuni 5,5 Ω (koos detonaatori ja elektriühenduste takistusega).
 
Lõhatava 1. klassi detonaatori üldtakistus (koos juhtmetega) peab olema piires 1,8 – 3,6 Ω sellest detonaatori hõõgniidi takistus 0,8 – 1,2 Ω. Lõhkamismasin genereerib detonaatori lõhkamiseks vajaliku suurusega elektriimpulsi muundades mehaanilise energia elektrienergiaks.

Lõhkamismasin koosneb silindrilisest plastkorpusest, millesse on paigutatud lõhkamismasina mehhanism. Lõhkamismasina korpuse ühel otsal on näpumutritega ühendusklemmid liinijuhtme ühendamiseks, korpuse teisel otsal survenupp, mille allavajutamisel genereeritakse väljundisse elektriimpulss.
 
Lõhkamismasin on ühekordse kasutusega ning pole avatav ega remonditav. Hermeetiliselt suletud laopakendis lõhkamismasin on vinnastatud ja survenupu telg on splindiga lukustatud. Avamata ja vigastusteta laopakendis ning kasutamata lõhkamismasin PONGO säilitab oma töövõime kuni 10 aasta jooksul.

Lõhkamisliini maksimaalne lubatav kogutakistus
5,5 Ω
Elektriimpulsi pinge tipp 4,7 Ω koormustakistil
mitte väiksem, kui 11,5 V
Impulsi koguenergia mõõdetud 4,7 Ω koormustakistil 30 mJ
Elektriimpulsi pikkus impulsi poolel kõrgusel 4,7 Ω koormustakistil mitte väiksem kui 1,1 ms
Korpuse kaitstuse aste vinnastatud asendis
IP65 (vihma- ja tolmukindel)
Töötemperatuur -20 °C to +55 °C
Ladustamise tingimused -40 °C to +55 °C
Kaal
150 g
Mõõtmed 32 x 95 mm vinnastatud olekus